QUE

-Soutěž Infopoint pro přírodní rezervaci-
Přírodní rezervace se nachází 100km od města Arica, severní metropole Chile. Nese jméno táhlého údolí -Quebrada de Cardones-, které se jednou za několik let promění v divoké řečiště. Krajina se tak v čase sama mění. Na první pohled nehostinné místo je domovem suchomilných živočichů a rostlin. Zajímavostí jsou sukulenty Cactus Candelabro. Prohlídka rezervace je možná pouze autem. Návštěvníci se zastaví poblíž silnice na vyvýšeném místě. Projekt se skládá ze tří úrovní. Střecha nabízí stín - útočiště a definuje samotné místo. Vyhlídková plošina nabízí panorama doplněné základními informacemi. Sokl ukrývá zázemí pro zaměstnance parku.
-Competition Infopoint National Park-
The National Park is located 100Km far from the city of Arica. It has a valley's name -Quebrada de Cardones-. Once in a few years is this valley becoming a wild river. The landscape is changing in time. Apparently dead land is in fact the home of many thermophilic animals and plants. The landmark of this place is the suculent Cactus Candelabro. The tour is possible only by car. Visitors can stop next to the road on a little hill. The prosposal consist of three levels. The roof wich offer the shadow and defines the place. The lookout platform that gives a necessary information. The plinth contains the service facilities and residence for rangers.
///
Spoluautoři / Co-authors: Federico Novoa, Juan Luzoro, Render / Rendering: Natasa Stanaćev