MAL

-Soutěž Malostranské náměstí-
je společným dílem mezinárodního týmu architektů. Podrobně jsme studovali historii jednoho z nejdůležitějších veřejných prostranství v Praze. Náměstí se po staletí měnilo dle soudobých měřítek a požadavků. Jako výjemčný rys místa vidíme mozaiku uměleckých děl (domů, mobiliáře, kousků dlažby, osvětlení). Tyto kvality chceme zachovat a přidat do historického prostředí soudobou vrstvu. Na historickém diagonálním směru a modulu trojúhelníku se rozvíjí tři úrovně projektu: dlažba, pevný mobiliář a posuvný mobiliář. Každá z těchto tří částí může být zrealizována nezávisle.
///
-Competition Lesser Quarter Square-
is an international team work. We have study patiently the history of this specific square. It took diferent shapes along the history. The diagonal medieval footprint is for us a very important element. Valuable mix of various art piecies is another strong atribute of the place. We construct new layer on the historic space. Our design is founded on triagular module. There are three levels of the proposal: pavement, fix urban furniture and moving urban furniture. Each can be built independetly.
///
Spoluautoři / Co-authors: Ondřej Fabián, Verónica Gallego Sotelo, Olivia Eliash Délano