BSP

-bytový dům Spolková-
Na parcelách tří činžovních domů vzniká bytový dům, který zároveň tvoří bránu do památkově chráněného Dělnického společenského domu. Hmota domu reaguje na původní tři parcely. Fasáda do ulice je složena z oken s vyšším parapetem a ze servisních balkónů. Okna se vzhůru k obloze zmenšují. Do dvora se dům otevírá pásovými okny a zalamovanými prosklenými stěnami, které tvoří obytné lodžie. V uličním parteru jsou komerční prostory k pronájmu. Tvarosloví a použité materiály domu vycházejí z průmyslové tradice této brněnské čtvrti.
///
-residential building Spolková-
Construction site resumes three historical lots. There is a proposal for the residential building wich a the same time is serving as a gate to the old social club. Volume of the building is shaped according to the former buildings. Windows on the street facade are becoming smaller depending on the floor level. Backyard facade is composed by zig-zagging glass walls creating habitable facade. The materials and style of the building are inspired in the industrial architecture of this Quarter.
///
Hlavní projektant / Chief designer: Svatopluk Sládeček /// Render | Rendering: Luboš Beran