HAJ

-hotel Háj-
Na již neexistující česko slovenské hranici v krajině Bílých Karpat leží hotýlek. Původně stavba sloužila německým vojskům jako kasárna. V pozdější době byla rozšířena a plnila účel střediska ROH. Opuštěný areál byl adaptován na malý penzion se skvělým gastronomickým vybavením a dobrým zázemím pro sport, odpočinek a relaxaci. Lehce technicistní tvarosloví vychází z účelového charakteru původní budovy. Sokl je obložen z místního pískovce. Dřevěné obložení označuje historickou část objektu, vede nás ke vstupu a dále tvoří hlavní prvek interiéru. Rozhledna je přístupná z venčí a potvrzuje identitu domu jako pozorovatelny v krajině.
-hotel Háj-
In the non-existing czecho-slovakian border in the lanscape of White Carpathia stands a little hotel. In the past the building served as barracks for german soldiers. After it became a state recreational facility for factory workers. Client bought the abandoned ruin of that building. The complex was rebuilt to a small hotel with outstanding gastronomy service and good facilities for sport and wellbeing. Slightly technical character is inspired of utility character of the former building. The plinth is coated by local sandstone. Wooden planks shows the old part of the building. The material enters through main door to the interior where it creates the main element. There is a lookout with an independent acces wich highlights the main idea of the house as an observatory in the landscape.
Hlavní projektant / Chief designer: Svatopluk Sládeček /// Grafika / Graphic: Pavel Veselý